Καλώς ήρθατε

Welkom op de website van de Vereniging Groningen Griekenland.

 

Zaterdagavond 7 oktober 2017: algemene ledenvergadering, quiz en 'de muziekscene in Athene' met Jaap van de Gevel.
Het Kijk in 't Jathuis, Nw. Kijk in 't Jatstraat 49 te Groningen.
Aanvang
20.15 uur, entree niet-leden € 2,50.

 

Hierbij nodigen wij je uit voor de eerste verenigingsavond van dit seizoen. Het programma ziet er als volgt uit.

20.15 uur Algemene ledenvergadering (zie onderaan voor de agenda).
20.45 uur Quiztijd onder het genot van een drankje en een hapje van ons Smulteam.
21.15 uur 'De muziekscene in Athene' door Jaap van de Gevel.

Jaap van de Gevel komt regelmatig in Athene waar hij op zoek gaat naar de Griekse muziek. Wat er zoal te horen en te zien is, daarvan gaat hij ons deelgenoot maken middels film- en geluidsfragmenten.

Notulen
De notulen van de vorige ledenvergadering zijn via een e-mail aan de leden verzonden. Het financiële gedeelte ligt voorafgaande aan de vergadering ter inzage of kan op verzoek via het contactformulier worden toegezonden.

Contributie
Mocht je de contributie voor het nieuwe seizoen nog niet hebben betaald, dan graag alsnog vóór 1 oktober a.s. het bedrag overmaken op rekeningnummer NL37 INGB 0007 5782 55 onder vermelding van 'contributie 2017-2018'.
Het lidmaatschap voor één persoon bedraagt € 17,50 en voor een gezin € 25,- .


H
et bestuur.
NB.: Let op, we beginnen om 20.15 uur i.v.m. het betaald parkeren in de wijk.

 

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen en uitgegane stukken
3. Notulen van de vergadering van 1 oktober 2016
4. Verslag van de secretaris
5. Verslag jaarrekening
6. Verslag van de kascommissie
7. Jaarprogramma en begroting
8. Toekomstige activiteiten en reacties
9. Verslag van de werkgroepen
10. Mylos / website / facebook
11. Rondvraag
12. Sluiting

 

 

(Naar boven)