Werkgroepen

De vereniging kent diverse werkgroepen, welke alleen toegankelijk zijn voor leden.
In een werkgroep houden de leden zich actief bezig met een bepaald onderwerp, verband houdende met de Griekse cultuur.

Conversatie
Deze werkgroep houdt huiskamerbijeenkomsten om hun kennis Nieuwgrieks te verbeteren (spreken en lezen) onder leiding van een Griekse lerares.
Voor nadere infomatie kun je bellen met Ivo Molenaar, telefoon 050 503 25 35.

Grieks koken
De leden komen bij elkaar en koken en eten Grieks onder het genot van een Grieks wijntje. Deze groep is 'vol'.

Leden die een tweede kookgroep willen starten, kunnen hiervoor het contactformulier invullen.

Literatuur
De leden van deze werkgroep bespreken een door allen gelezen boek. Het betreft uit het Grieks vertaalde literatuur, spelend in Griekenland.
Leden die willen meepraten, zijn welkom. Wie het boek (nog) niet gelezen heeft, kan komen luisteren en gezellig meedrinken. Voor informatie over de titel en de datum, alsmede voor het adres, kun je bellen met Paulien de Roever (050 313 24 40).

Zingen
Deze groep vrouwen komt regelmatig op een zondagmiddag bij elkaar in Winsum om Griekse liederen te zingen. Op dit moment is het maximum aantal dat in de zangkamer past, bereikt.

Smulteam
De leden hiervan overleggen wie welke hapjes maakt voor de verenigingsavonden.
Op dit moment zijn er voldoende leden die zich hiervoor inzetten.