Over ons

De vereniging Groningen-Griekenland is officieel opgericht op 3 oktober 1996.
(inschrijfnummer KvK Groningen 40026790)

Doelstelling is 'de Griekse cultuur in Nederland bekendheid geven'.

De vereniging telt circa 90 leden. Allemaal mensen met een bijzondere belangstelling voor Griekenland. Als vereniging willen we alle aspecten van de Griekse cultuur aandacht geven, zowel van het verleden als van het heden.

We organiseren en stimuleren activiteiten die daaraan bijdragen zoals lezingen, concerten, films, proeferijen etc. We zijn een platform waar mensen die in Griekenland geïnteresseerd zijn, elkaar kunnen ontmoeten en waar men ideeën kan uitwisselen.

Per seizoen (september t/m augustus) bedraagt het lidmaatschap € 17,50 voor één persoon, voor een gezin € 25,-.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Bert Korendijk
Vice-voorzitter: Bij toerbeurt
Secretaris: Jannet de Vries
Penningmeester: Henny Klein
Leden:

Mariëtta Ioannidou
Roelf de Vries

 

 

 

 

 

 

 

 

Het huishoudelijk reglement is hier in te zien: pdfReglement

 

(Naar boven)