Werkgroepen

De vereniging kent diverse werkgroepen, welke alleen toegankelijk zijn voor leden.
In een werkgroep houden de leden zich actief bezig met een bepaald onderwerp, verband houdende met de Griekse cultuur.

Taal
Deze werkgroep houdt regelmatig huiskamerbijeenkomsten om de eigen kennis van het Nieuwgrieks te verbeteren, onder leiding van een Griekse lerares, Mariëtta Ioannidou.
De leden converseren in het Grieks en vertalen teksten, zoals korte verhalen en columns, van het Grieks naar het Nederlands en omgekeerd (dus geen beginnersgroep).

Literatuur
De leden van deze werkgroep bespreken een door allen gelezen boek. Het betreft uit het Grieks vertaalde literatuur, spelend in Griekenland.
Leden die willen meepraten, zijn welkom. Wie het boek (nog) niet gelezen heeft, kan komen luisteren en gezellig meedrinken.