Καλώς ήρθατε

Welkom op de website van de Vereniging Groningen Griekenland.  

 

Programma GroGri 9 oktober 2021
Locatie: Kijk in ’t Jathuis, Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 49

Zaal open vanaf 19.45, start programma 20.15
Voor drankjes en hapjes wordt gezorgd.

1. Algemene LedenVergadering (tot ±20.45)
2. Pauze, gelegenheid veilingobjecten te bekijken
3. Veiling klassiek-Griekse vazen en borden. Klik hier om de vazen en borden te zien.
4. Korte pauze
5. Korte voordracht van Bonney Brattinga over Mikis Theodorakis
Alleen voor leden, uitgebreide informatie krijgt u via de mail.

Namens het bestuur,
Bert Korendijk.

 

(Naar boven)